Rodzaje parkowań: jak parkować równolegle, tyłem i prostopadle

less

W dzisiejszych czasach umiejętność parkowania jest niezwykle istotna, zwłaszcza w miastach, gdzie miejsca parkingowe są cenne. Warto więc poznać różne rodzaje parkowań i nauczyć się, jak parkować równolegle, tyłem i prostopadle. Dzięki temu będziesz bardziej pewny siebie i zwiększysz swoje umiejętności kierowcy.

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z oponcar.pl

Parkowanie równolegle

Parkowanie równolegle to jedno z najbardziej wymagających rodzajów parkowania. Oto kilka kroków, które pomogą Ci je opanować:

 1. Znajdź odpowiednie miejsce do parkowania, które jest nieco dłuższe od Twojego pojazdu.
 2. Upewnij się, że masz odpowiednią widoczność w lusterkach i na przestrzeni.
 3. Podjeżdżaj ostrożnie do miejsca parkingowego, zachowując odpowiednią odległość od innych pojazdów.
 4. Skręć w kierunku miejsca parkingowego, a następnie cofaj się ostrożnie, utrzymując równomierną odległość od krawężnika.
 5. Ustaw pojazd równolegle do krawężnika, dbając o to, aby był równoległy do innych pojazdów na parkingu.
 6. Skoryguj pozycję, jeśli to konieczne, i dokładnie wyrównaj pojazd.

Parkowanie tyłem

Parkowanie tyłem może być wyzwaniem, ale z odpowiednią praktyką można je opanować. Oto kroki, które pomogą Ci parkować tyłem:

 1. Upewnij się, że masz dobrą widoczność z tyłu pojazdu za pomocą lusterka wstecznego.
 2. Ostrożnie podjeżdżaj do miejsca parkingowego, zwalniając i obracając koło kierownicy w kierunku miejsca docelowego.
 3. Cofaj pojazdem, skupiając się na utrzymaniu równomiernego odstępu od innych pojazdów.
 4. Kiedy Twój pojazd jest w odpowiedniej pozycji, przekręć kierownicę w przeciwnym kierunku, aby ustawić go prostopadle do krawężnika.
 5. Skróć skręcanie kierownicą, aby dokładnie dostosować pozycję pojazdu.

Parkowanie prostopadle

Parkowanie prostopadle jest najczęściej spotykanym rodzajem parkowania. Oto jak to zrobić:

 1. Znajdź odpowiednie miejsce do parkowania, które jest wystarczająco długie na Twój pojazd.
 2. Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, utrzymując odpowiednią odległość od innych pojazdów.
 3. Obracaj kierownicę, aby dostosować pozycję pojazdu w odpowiedni sposób.
 4. Ostrożnie wjedź do miejsca parkingowego, dbając o to, aby Twój pojazd był równomiernie wzdłuż krawężnika.
 5. Skręć kierownicę w przeciwnym kierunku, aby ustawić pojazd prostopadle do krawężnika.

Jak parkować równolegle przodem

Parkowanie równolegle przodem jest mniej popularne, ale również przydatne. Oto jak to zrobić:

 1. Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, zachowując odpowiednią odległość od innych pojazdów.
 2. Obracaj kierownicę, aby dostosować pozycję pojazdu.
 3. Wjeżdżaj ostrożnie do miejsca parkingowego, starając się utrzymać równą odległość od innych pojazdów.
 4. Skręć kierownicę w przeciwnym kierunku, aby ustawić pojazd równolegle do krawężnika.

Jak parkować prostopadle przodem

Parkowanie prostopadle przodem to stosunkowo łatwy rodzaj parkowania. Oto kroki:

 1. Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, zachowując odpowiednią odległość od innych pojazdów.
 2. Obracaj kierownicę, aby dostosować pozycję pojazdu.
 3. Wjedź prosto do miejsca parkingowego, starając się utrzymać równą odległość od innych pojazdów.
 4. Skręć kierownicę, aby ustawić pojazd prostopadle do krawężnika.

Jak parkować równolegle?

Podjeżdżaj ostrożnie do miejsca parkingowego, utrzymuj równą odległość od innych pojazdów i staraj się ustawić pojazd równolegle do krawężnika.

Jak parkować tyłem?

Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, cofaj ostrożnie, utrzymując równą odległość od innych pojazdów, a potem dostosuj pozycję pojazdu.

Jak parkować prostopadle?

Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, zachowując odległość od innych pojazdów i staraj się ustawić pojazd prostopadle do krawężnika.

Jak parkować równolegle przodem?

Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, dostosuj pozycję pojazdu i staraj się ustawić go równolegle do krawężnika.

Jak parkować prostopadle przodem?

Podjeżdżaj do miejsca parkingowego, dostosuj pozycję pojazdu i staraj się ustawić go prostopadle do krawężnika.


Zobacz także:

Photo of author

Boguslaw

Dodaj komentarz